2009-06-04

Hej, jag heter Jan Björklund ...

... och jag är dum i huvet!Tack, men nej tack. Jag tror jag klarar mig utan ett "europeiskt FBI".
Om jag får bestämma får piratpartiet en betydande position i Europaparlamentet.

Rösta in piratpartiet i Europaparlamentet på söndag, det är som att rösta nej till FRA, IPRED, teledatalagring och all övrig överdriven övervakning.

Inga kommentarer: